Tietosuojakäytäntö

 1. Rekisterinpitäjä

Lahden Kuntokeskus Oy Yhteystiedot: Lahden Kuntokeskus Oy (y-tunnus 2279517-4) Mestarinkatu 12 15800 Lahti puh. 045 276 4990

 1. Yhteyshenkilö

Lahden Kuntokeskus Oy Samuli Koutajoki Mestarinkatu 12 15800 Lahti puh. 040 4155 455

 1. Rekisterin nimi

Lahden Kuntokeskus Oy:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Lahden Kuntokeskus Oy:ssä seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

Tilausten, peruutusten, palautusten sekä reklamaatioiden hoitaminen ja rekisteröinti

Laskutus, maksujen valvonta, maksuajan myöntäminen ja perintä

Osoitteenmuutosten kirjaaminen

Lahden Kuntokeskus Oy:n toiminnan kehittämiseen

Tilastollisiin tarkoituksiin

Kävijätietojen seuranta

Lahden Kuntokeskus Oy:n tavaroiden ja palvelujen markkinointi

Lahden Kuntokeskus Oy:n liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

Asiakkaiden kiinnostustietojen käsittely (ml. analysointi) ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

Asiakkaiden osto- ja maksukäyttäytymisen seuranta ja analysointi

Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen toteuttaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

asiakastiedot: nimi, syntymävuosi, asiakasnumero, yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten

asiakaspalautetiedot: esim. asiakkaiden tyytyväisyystiedot, mielipidekyselyt, kommentit rekisterinpitäjän tuotteista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot

tilaustiedot: tilaaja- ja saajatiedot, tuote- ja tilaustiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksun suoristus-, maksutapa- ja velkatiedot, perintätiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kielto- ja rajoituskoodit, ostovelvoite- ja ostohyvitystiedot, verkkopalvelussa tarvittavat tiedot sekä reklamaatiotiedot

rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot

muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen tilauksistaan (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohta). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Suomen Posti Oyj:n, Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palvelujen tilausmyyjiltä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti Lahden Kuntokeskus Oy:n kuuluville yhteisöille ja rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneille yhteisöille sekä tavaroiden ja palvelujen tilausmyyjille. Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti Lahden Kuntokeskus Oy:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut. Tiedot luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla, teknisenä tallenteena tai paperitulosteena.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta. B. ATK:lle talletetut tiedot Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja salasanoilla.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Lahden Kuntokeskus Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Lahden Kuntokeskus Oy:lle yllä mainittuun osoitteeseen tai käydä edellä mainitussa osoitteessa henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Lahden Kuntokeskus Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröity on käynyt henkilökohtaisesti Lahden Kuntokeskus Oy:ssä tai kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Lahden Kuntokeskus Oy:lle. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Lahden Kuntokeskus Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 1. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Lahden Kuntokeskus Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Lahden Kuntokeskus Oy:n osoitteeseen.

 1. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Jos rekisteröity haluaa lisää tietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä Lahden Kuntokeskus Oy:ssä, hän voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Lahden Kuntokeskus Oy:n osoitteeseen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä varmistaakseen sinulle mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Lue lisää